Kamis, 08 November 2012

Contoh Wara - Wara


Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dhumateng bapak-bapak saha kadang muda Rt. 06/Rw 032 mriki. Bilih sampun dados adat sabenipun, mangke ing dinten ahad tanggal 16 maret menika, kasuwun kempal wonten pos jagi sacelakipun mushola, watawis tabuh pukul 07.00. saperlu badhe gugur gunung utawi gotong-royong reresik mushola lan sakiwa tengenipun amargi dalunipun badhe wonten pengaosan akbar pengetan Maulud Nabi Muhammad SAW. Makaten pambiwara saking kula, mugi andadosaken kawigatosan panjenengan sedaya. Matur nuwun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kumpulan foto cewe cantik

Kumpulan foto cewe cantik
Download More >>